Make your own free website on Tripod.com
 
     

 

 

 

 

با سلام :

همیشه توی مدرسه به عنوان خواننده کلاس معروف بودم دیگه تقریبا نیمی از جمعیت دبیرستانمون می دونستند که بدل لیلا فروهر منم هم رقصیدن و هم طرز خوندنشون رو تقلید میکردم همیشه برای اردوها و مسافرتهایی که از طرف مدرسه برگزار میشد بعضی وقتها به اصرار بچه ها می رفتم چون می گفتند اگه نیای به ما خوش نمیگذره با کدوم صدا حال کنیم و برقصیم؟ منم بعضی اوقات به ناچار میرفتم جالب اینجا بود که گاهی اوقات هم که ما رو به زیارت می بردند در مقبره ها و مساجد هم دست از خوندن برنمیداشتم یه روز قرار بود که ما رو به پارک یکی از شهرهای اطراف اهواز ببرند خلاصه بماند که وقتی میخواستند دسته بندی کنند که توی هر اتوبوس چه تعدادی باید بشینند این دستهای من از جا کنده میشد بس که از سرم دعوا میشد برای رفتن به داخل اتوبوس !!! خلاصه بعد از نشستن ناظم مدرسه که میدونست بچه ها از اینکه توی کدوم اتوبوس برم با هم دعوا میکنند بهم گفت : ( فقط مجاز می خونی ) !!! گفتم ای بابا خانم شما کی دیدین ما غیر مجاز بخونیم خلاصه بعد از جاگیری شدن شروع کردم به خوندن. آهنگ مادر بزرگ رو اول خوندم تازه شروع کرده بودم که ناظم با یه لحن تندی گفت مگه نگفتم مجاز منم با پوز خند بهش گفتم خانم ما داریم برای مادربزرگمون که خیلی هم دوستش داریم می خونیم ناظمم هم برای اینکه بیش تر از این ضایع نشه حرفی نزد بعدشم آهنگ خواهر و بعدشم آهنگ مادر رو خوندم وقتی از اتوبوس پیاده شدیم ناظم گفت لابد اونا رو هم برای مادر و خواهرت خوندی گفتمش بله من که به شما گفتم مجاز میخونم اما انگار شما خوب آهنگ های غیرمجاز رو خوب می شناسید !!!

 

هدا از خوزستان

 

 

 

 

Copyright © 2006 Shameem Group . All rights reserved.